Sổ tay thực hành: Kỹ thuật Nuôi tôm - rừng kết hợp: Tài liệu dành cho cán bộ khuyến ngư

Sổ tay nẩy với mục đích giúp đỡ cho cán bộ khuyến ngư hướng dẫn người nông dân kỹ thuật nuôi tôm nhằm mục đích đạt được sản lương và thu nhập ngày càng cao trong hệ thống nuôi kết hơp tôm - rừng ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Với những kỹ thuật đơn giản, thông thường giúp cho ngư dân từng bước gia tăng sản lương mà ít bị rủi ro.

Những kỹ thuật và khuyến cáo trong tài liệu nẩy dưa trên kinh nghiệm của dự án phát triển hơp tác nghiên cứu trong 6 năm của Chính phủ Việt Nam và Úc. Dự án được tài trơ qua chương trình thủy sản của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR).

Sổ tay nầy được sự giúp đỡ góp ý của những cán bộ khuyến ngư ở các tỉnh phía Nam Việt Nam như Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau và một số ngư dân ở các Lâm Ngư trường huyện Ngọc Hiến tỉnh Cà Mau.

Nhóm biến soạn chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các ông Nguyễn Việt Hoàng, Lê Công Uẩn (ngư dân Ở Lâm Ngư trường Tam Giang 111), Ô.Tiến Hải Lý (Trung tâm Khuyến ngư Bạc Liêu), Ô.Cao Phương Nam (Sở khoa học Công nghệ và Môi trường Cà Mau), Ô. Trương Hoàng Minh ( Trường Đại học Cần Thơ), cô Nguyễn Thị Phương Lan (Dự án SUMA), Ô. Đặng Công Bửu (Trung tâm Nghiên cứu Rừng ngập Ca Mau), Ô. Nguyễn Văn Duyên (Sở T hủy Sản Ca Mau), Ô. Đỗ Văn Hoàng và Ô. Ngô Văn Hải (Phân viên Nghiên cứu Thủy sản Minh Hải).

Hinh minh hoa do họa sỹ Lý Cao Tấn Vẽ; ảnh do Danielle Johnston, Barry Clough và Vũ Anh Tuấn chup.

1485753075_mixed-shrimp-mangrove-farming-practices-vietnamese.pdf

Publisher: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific

Rights: Creative Commons Attribution.

Related

Technical publications

NACA publishes technical papers and manuals for a wide variety of farming systems and related environmental and social issues. Many of these provide guidance on better management practices with a view to improving crop outcomes and on-farm resource utilisation efficiency. By using inputs such as feed and power more efficiently, farmers can simultaneously improve their profitability and environmental performance.